wz

Zásadka

 

 

 

Zřícenina hradu se nachází na ostrohu nad soutokem Jizery s Mohelkou u obce Mohelnice nad Jizerou.

Hrad či spíše tvrz byla postavena zřejmě ve druhé polovině 14. století a jejím prvním známým majitelem byl Matěj Pomazánka ze Zlivě. Dále tvrz patřila Čúchům ze Zásady. V roce 1452 kupuje hrad Jiří z Poděbrad. V roce 1490 vlastní hrad Frycek z Daliměřic. Za dalšího majitele je hrad pravděpodobně opuštěn, neboť v roce 1520 se připomíná jako pustý. V roce 1560 kupuje neužívaný hrad Zikmund Vančura z Řehnic a na Valečově, který ho nechal přestavět na zámek. Ten pak střídal majitele až ho roku 1604 koupil Václav Budovec z Budova. V roce 1695 jej získávají Valdštejnové. Zámek pak byl užíván až do počátku 19. století. Tehdy ho postihl požár a následně byl ponechán svému osudu. Během krátké doby se změnil ve zříceninu.

Hrad či původně spíše tvrz byla založena na nepříliš výrazném a výhodném výběžku ostrožny. Za nejstarší část dnešní zříceniny se považuje dvoutraktový palác s valeně zaklenutými suterény na severní straně. Na jižní straně stávala čtverhranná věž, dnes dochovaná jen v terénních pozůstatcích. Celou severozápadní a jihozápadní stranu areálu pak zaujímal výstavný renesanční palác.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Zásadka

Zřícenina hradu Zásadky u Mnichova Hradiště

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

ZPĚT