wz

Všejany (Všejamy)  http://www.vsejany.cz/

 

 

Obec leží v poměrně úrodné krajině Polabské nížiny. S městy Nymburk a Mladá Boleslav ji spojuje významná železniční trať. Výnosem ministra vnitra ze dne 23. června 1923 byla pojmenována na VŠEJANY. Dominantou dnešních Všejan je kostel sv. Jana Křtitele, který byl postaven zřejmě v roce 1384, socha sv. Jana Nepomuckého pod starodávnými lipami i budova fary i bývalé obecné školy (dnes depozitář Národního muzea v Praze).

Okolí i samotná obec byla v dávné minulosti porostlá neproniknutelnými lesy. Protéká jí říčka Vlkava, která v okolní krajině vymílala jámy. Od těchto dostala obec už za prvních Přemyslovců či obyvatel neznámého původu název VŠE-JÁMY, tj. samé jámy.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Všejany

Prošlá poštou.

Datace - 1900 (poštovní razítko).

Dlouhá adresa.

Všejany - Vanovice - hasiči

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Všejany - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 1906 (poštovní razítko).

Všejany

Prošlá poštou.

Datace - 1906 (poštovní razítko).

Všejany

Prošlá poštou.

Datace - 1908 (poštovní razítko).

Všejany - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 6.5.1921 (poštovní razítko.

Všejany - 2x celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Všejany

Prošlá poštou.

Datace - 1929 (vytištěno datum vydání pohlednice),

- 25.4.1932 (poštovní razítko - datum použití pohlednice).

Všejany

Prošlá poštou.

Datace - 1.6.1936 (poštovní razítko, text ve zprávě).

Všejany

Prošlá poštou.

Datace - 11.6.1937 (text ve zprávě).

Všejany - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 10.6.1937 (text ve zprávě).

Všejany

Prošlá poštou.

Datace - 27.7.1938 (poštovní razítko, text ve zprávě).

Všejany - Vanovice

Prošlá poštou.

Datace - 1955 (poštovní razítko).

ORBIS - malý formát.

Všejany - Vanovice

Prošlá poštou.

Datace - 14.6.1960 (text ve zprávě).

ORBIS - malý formát.

Všejany - Vanovice

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Velký formát.

Všejany

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Všejany

Regionální pohlednice svazku obcí Svatojiřský les

Čachovice - Struhy - Vlkava - Lipník - Všejany - Vanovice - Jizbice - Zavadilka

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - rok 2006.

Velký formát - s odtrhávací mapkou.

Všejany

Celkový letecký pohled na obec Všejany

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - rok 2007.

Velký formát - nakladatelství Vega-L, Nymburk.

ZPĚT