wz

Stará Boleslav

 

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Stará Boleslav - chrám p. Marie

Prošlá poštou.

Datace - 17.8.1905 (poštovní razítko).

Stará Boleslav - chrám p. Marie

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - červenec 1924 (zapsán datum návštěvy a nákupu pohlednice)

Stará Boleslav - chrám p. Marie

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1918 (dle poštovní známky).

Stará Boleslav - chrám p. Marie

Prošlá poštou.

Datace - 22.7.1923 (text ve zprávě).

Stará Boleslav - chrám p. Marie

Prošlá poštou.

Datace - 28.?.1932 (poštovní razítko).

Stará Boleslav - náměstí (Svatováclavská pouť)

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1935 (vytištěn rok vydání pohlednice).

Stará Boleslav - náměstí

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Stará Boleslav - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Stará Boleslav - Jubilejní pomník

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Stará Boleslav - náměstí , kostel p. Marie

Prošlá poštou.

Datace - období BuM (poštovní známka).

Stará Boleslav - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 16.8.1946 (poštovní razítko).

Prošlá poštou.

Datace - období BuM (poštovní známka).

Stará Boleslav - náměstí

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 4.7.1947 (zapsán datum návštěvy města).

Stará Boleslav - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 22.4.1948 (text ve zprávě, poštovní razítko).

Stará Boleslav - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 1929 (datun vydání pohlednice).

Stará Boleslav - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1918 (dle poštovní známky).

Stará Boleslav - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1918 (dle poštovní známky).

Stará Boleslav - okénková - barevná

Prošlá poštou.

Datace - cca 1914 (porovnání).

Stará Boleslav - okénková -černobílá

Datace - 1934 (datum vydání pohlednice).

Stará Boleslav - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 2.9.1916 (text ve zprávě, poštovní známka).

Stará Boleslav - okénková

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Stará Boleslav

Prošlá poštou.

Datace - 29.5.1928 (poštovní razítko).

Stará Boleslav

Prošlá poštou.

Datace - 7.6.1932 (poštovní razítko).

Stará Boleslav

Prošlá poštou.

Datace - období BuM (poštovní známka).

Stará Boleslav

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1918 (dle poštovní známky).

Litografie.

Stará Boleslav

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Litografie.

Stará Boleslav - chrám p. Marie

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Stará Boleslav

Prošlá poštou.

Datace - 5.7.1927 (text ve zprávě).

Stará Boleslav - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Stará Boleslav - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 1938 (rok vydání pohlednice),

- 12.7.1938 (poštovní razítko).

Stará Boleslav - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 9.6.1946 (text ve zprávě).

Stará Boleslav - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Stará Boleslav - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1930 (vytištěn rok vydání pohlednice).

Stará Boleslav - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1918 (dle poštovní známky).

Stará Boleslav - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Stará Boleslav - okénková

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Stará Boleslav - okénková

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Stará Boleslav - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 3.6.1930 (poštovní razítko, text ve zprávě).

Stará Boleslav - okénková

Prošlá poštou.

Datace - ????.

Stará Boleslav - chrám sv. Václava

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Stará Boleslav - kostel sv. Václava

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Stará Boleslav - kostel sv. Václava

Prošlá poštou.

Datace - období BuM (poštovní známka).

Stará Boleslav - kostel sv. Václava

Prošlá poštou.

Datace - 1930 (vytištěn rok vydání pohlednice).

Stará Boleslav - kostel sv. Václava

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - do roku 1906 (dlouhá adresa).

Stará Boleslav - kostel sv. Václava - okénková

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 2.8.1947 (zapsán datum nákupu pohlednice).

Stará Boleslav - kostel sv. Václava - okénková

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Stará Boleslav - chrám p. Marie

Prošlá poštou.

Datace - 1928 (vytištěn rok vydání pohlednice).

Stará Boleslav - chrám p. Marie

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Stará Boleslav - chrám p. Marie

Prošlá poštou.

Datace - 23.5.1937 (text ve zprávě).

Stará Boleslav - chrám p. Marie

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 21.8.1943 (zapsán datum návštěvy).

Stará Boleslav

Pomník na paměť Václavského milenia

Prošlá poštou.

Datace - 1929 (rok vydání pohlednice),

- 12.5.1930 (poštovní razítko).

Stará Boleslav - kaple blahoslaveného Podivena

Prošlá poštou.

Datace - 27.5.1949 (poštovní razítko).

Stará Boleslav - celkový pohled a okénka.

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Stará Boleslav - okénková

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1927 (vytištěn datum vydání).

Stará Boleslav - okénková

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1928 (vytištěn datum vydání).

Stará Boleslav - okénková

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1929 (vytištěn datum vydání).

Stará Boleslav - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 1926 (rok vydání pohlednice),

- 30.7.1927 (text ve zprávě).

Stará Boleslav - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 15.9.1924 (poštovní razítko).

Stará Boleslav - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 21.7.1913 (poštovní razítko).

Stará Boleslav - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 30.4.1918 (text ve zprávě).

Stará Boleslav - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 15.8.1931 (text ve zprávě).

Stará Boleslav - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 30.4.1918 (text ve zprávě).

Stará Boleslav

F. X. Procházka: Pouť

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Stará Boleslav

Ferdinand Engelmuller: Brandýs n.L. a St. Boleslav

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1906 (dlouhá adresa).

Stará Boleslav - Brána

Prošlá poštou.

Datace - 23.7.1944 (text ve zprávě).

Stará Boleslav - Šorelovy mlýny

ZPĚT