wz

Sokoleč  www.sokolec.cz

 

 

První písemný záznam o obci je z roku 1334. Původní název byl Sokolčí na počátku 13. století - manství sokolníků královských, od toho dnešní název obce. Z počátku vzniku žilo v obci několik málo rodin, které byly chudé a živily se jako dřevorubci prací v panských lesích. Postupně se obec rozrůstala a většina rodin se živila zemědělstvím a různými řemesly. V obci byl kovář, kolář a truhlář. V roce 1799 byla v obci postavena první škola (nynější obecní úřad) a kaplička. Koncem 19. století zde byla postavena sušárna, ve které občané obce, ale i z širokého okolí, sušili čekanku. Po cukrové řepě a obilí to byla nejvíce pěstovaná plodina v této oblasti. Dále byl postaven družstevní mlýn, pekárna a nová škola. V roce 1926 byl založen fotbalový klub SK, vysázen park, zřízeno koupaliště a kluziště s osvětlením. V roce 1938 byla postavena sokolovna, ve které se nejen cvičilo, ale hrálo se zde ochotnické divadlo a kino. Toto vše bylo zbudováno před a po skončení 2. světové války. Nejvýznamnějším spolkem v obci byli hasiči, sokolové, v pozdější době fotbalisté, myslivci, chovatelé a ČČK. V roce 1957 bylo založeno zemědělské družstvo.
V roce 1994 byla postavena nová mateřská škola - nové oddělení a tělocvična v ZŠ. Byly opraveny budovy obecního úřadu, některé místní komunikace, kaplička, střecha a fasáda na ZŠ. V obci byl postaven chovatelský areál, myslivecká chata, tenisové kurty, opraveny sportovní kabiny a upraven park, kde byly vysázeny okrasné a ovocné stromy a zhotoveny nové lavičky.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Sokoleč - kostel

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

ORBIS - malý formát

ZPĚT