wz

Nymburk - www.mesto-nymburk.cz/www/

 

 

Nymburk vděčí za své založení Přemyslu Otakaru II. Přesné datum, kdy bylo započato s výstavbou Nymburka, nám však dodnes není úplně známo. V současnosti k přijatému letopočtu vzniku města roku 1275, byla cesta poměrně dlouhá a komplikovaná. Nejprve bylo na konci 18. století už prvními osvícenci odmítnuto založení města (Vícemílov) roku 779 (Hájkova kronika), o století později bylo vyloučeno datum 1219 (vztahuje se k Litoměřicím) a později i rok 1257. K tomuto datu se totiž vztahuje nejstarší dochovaná listina o městě Nymburce vydaná pro zdejší dominikánský klášter. Avšak tento text je nám znám pouze z rukopisu ve formulářové sbírce. A protože jde o text nezachovaný v originální listině, ani v nějakém kopiáři, ale jen ve formulářové sbírce, je nutné k němu přistupovat obzvláště opatrně. Důkladnému kritickému rozboru byl podroben zejména údajný datum vzniku zápisu do sbírky - rok 1257. Historický výzkum toto datum zcela jistě vyloučil a naopak klade vznik listiny pro dominikánský klášter až na samý sklonek vlády krále Přemysla Otakara II. přesněji mezi 25. listopad 1274 a 21. listopad 1276 (J.V.Šimák, ČČH 1918 str.297). Proto se rok 1275 jeví jako nejpravděpodobnější datum, kdy král uložil lokátorovi Konrádovi (někdy se uvádí Kunrátovi), aby vyměřil a zřídil město Nymburk. Samotné založení bylo však pravděpodobně dokončeno až za vlády krále Václava II.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Nymburk - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 1917 (vytištěn rok vydání pohlednice).

Nymburk - okénková

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Nymburk - okénková

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Nymburk - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 1908 (vytištěn rok vydání pohlednice).

Nymburk - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 7.8.1941 (poštovní razítko).

Nymburk - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 12.3.1942 (text ve zprávě).

Nymburk - okénková

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1?????.

Nymburk - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 9.2.1913 (text ve zprávě).

Nymburk - náměstí

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1928 (porovnání).

Nymburk - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 1928 (porovnání).

Nymburk - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1930 (porovnání).

Nymburk - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 1907 (vytištěn rok vydání pohlednice).

Nymburk - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 18.12.1907 (poštovní razítko).

Nymburk - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 9.6.1908 (text ve zprávě).

Nymburk - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 19.9.1922 (text ve zprávě, poštovní razítko).

Nymburk - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - cca 1906 (poštovní známka).

Nymburk - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 10.6.1943 (poštovní razítko).

Nymburk - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou

Datace - ?????.

Nymburk - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Nymburk - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 28.3.1925 (poštovní razítko).

Nymburk - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 30.1.1929 (poštovní razítko).

Nymburk - plovárna

Prošlá poštou.

Datace - 11.6.1957 (text ve zprávě).

Nymburk - měšťanské školy

Prošlá poštou.

Datace - 1908 (poštovní razítko).

Nymburk - měšťanská škola

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Nymburk - nový most

Prošlá poštou.

Datace - 15.7.1915 (poštovní razítko, text ve zprávě).

- 1915 vytištěn rok vydání pohlednice.

Nymburk - nový (Denisův) most

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1917 (vytištěn rok vydání).

Nymburk - Nový (Denisův) most

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1918 (podle poštovní známky).

Nymburk - c. k. státní reálka

Prošlá poštou.

Datace - 13.1.1919 (text ve zprávě, poštovní razítko).

Nymburk

Prošlá poštou.

Datace - ????.

Nymburk

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Nymburk - stará rybárna a děkanství

Prošlá poštou.

Datace - 26.12.1905 (poštovní razítko).

Dlouhá adresa.

Nymburk - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 3.9.1909 (text ve zprávě).

Dlouhá adresa.

Nymburk - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Nymburk - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Nymburk - Masarykova třída

Prošlá poštou.

Datace - 1.4.1927 (poštovní razítko).

Nymburk - náměstí

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Nymburk - kostel

Prošlá poštou.

Datace - 2.9.1935 (poštovní razítko).

Nymburk - staré hradby

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Nymburk - staré hradby

Prošlá poštou.

Datace - 4.8.1936 (poštovní razítko).

Nymburk - staré hradby, stavba plavební komory

Prošlá poštou.

Datace - cca 1930.

Nymburk - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 13.7.1931 (poštovní razítko).

Nymburk

Prošlá poštou.

Datace - 8.11.1920 (poštovní razítko).

Nymburk - Tělocvična sokola v sadech Tyršových

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Nymburk - Tělocvična v Nymburce

Prošlá poštou.

Datace - 29.9.XXXX (neúplné poštovní razítko).

Nymburk - Letní tělocvična Sokola v Tyršových sadech

Prošlá poštou.

Datace - 1927 (vytištěn rok vydání pohlednice).

Nymburk - nemocnice

Prošlá poštou.

Datace - 12.9.1953 (poštovní razítko).

Nymburk - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Nymburk - hradby a labský most

Prošlá poštou.

Datace - 17.3.1925 (poštovní razítko, text ve zprávě).

- 1922 vytištěn rok vydání pohlednice.

Nymburk - Husův sbor

Prošlá poštou.

Datace - 24.5.1942 (poštovní razítko).

Nymburk - Husův sbor

Prošlá poštou.

Datace - 13.11.1951 (poštovní razítko).

Nymburk - kostel

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Nymburk - kostel

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Nymburk - Tyršův pomník

Prošlá poštou.

Datace - 21.7.1941 (poštovní razítko).

Nymburk - náměstí

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Nymburk - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Nymburk - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - ????.

Nymburk - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 11.7.1944 (text ve zprávě, poštovní razítko).

Nymburk - staré hradby

Prošlá poštou.

Datace - 31.8.1952 (text ve zprávě, poštovní razítko).

ZPĚT