wz

Mnichovo Hradiště - www.mnhradiste.cz

 

 

Počátky města jsou úzce spjaty s nedalekou vesnicí Klášter Hradiště nad Jizerou, kde byl na místě staroslovanského hradiště kolem roku 1145 založen cisterciácký klášter. V polovině 13. století založili mniši své vlastní poddanské městečko. Vybrali si vhodné místo u tehdy již delší dobu stojící vesnice Rybitví, kde se křížily cesty mladoboleslavská, turnovská a jičínská. Nejstarší písemná zmínka o městě pochází z roku 1279, kdy klášter navštívila královna Kunhuta, vdova po Přemyslu Otakarovi II., vězněná v té době se svým synem Václavem na Bezděze. Protože však byla žena, nemohla pobývat v klášteře a mniši ji pohostili v městečku Hradiště.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Mnichovo Hradiště - okénkový

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Mnichovo Hradiště - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1918 (vytištěn datum vydání pohlednice).

Mnichovo Hradiště - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 23.9.1938 (text ve zprávě, poštovní razítko).

Mnichovo Hradiště - pohled k zámku

Prošlá poštou.

Datace - 16.6.1941 (text ve zprávě).

Mnichovo Hradiště - zámek

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Mnichovo Hradiště - kostel sv. Anny a bývalý klášter

Prošlá poštou.

Datace - 6.2.1940 (poštovní razítko, text ve zprávě).

ZPĚT