wz

Mladá

 

 

 

Po vojenských neúspěších rakousko-uherské armády v prusko-rakouské válce bylo rozhodnuto, že musí dojít k její modernizaci včetně důkladného výcviku vojsk. K tomu ale armádě chyběly vhodné trvalé výcvikové prostory. Nejvhodnější území pro boj a střelbu si vytipovala na rozsáhlém území zahrnující tehdejší Nové a Staré Benátky, Kbel, Jiřice, Vrutice, Milovice, Mladá, Lipník a Straky.
Vyhláškou o vyvlastnění nemovitostí vydanou dne 30.4.1904 armáda začala vykupovat statky, pozemky a domy, kdo prodat nechtěl, toho donutili. Ostrý dělostřelecký výcvik v těsném sousedství domů byl dobrý psychologický nátlak. Obec Mladá nacházející se uprostřed zabraného území, která měla šest statků a největší z nich osmnáct chalup, dále školu a faru, byla vystěhována a srovnána se zemí. Armáda v roce 1907 jako kompenzaci škod za původní kostel Sv. Kateřiny v Mladé vystavěla v Milovicích nový kostel, faru a hřbitov.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Mladá - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1906 (dlouhá adresa).

Mladá

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - do roku 1906 (dlouhá adresa).

Mladá u Nových Benátek

Prošlá poštou.

Datace - 1904 (text ve zprávě).

Dlouhá adresa.

Mladá - bývalá obec Mladá

Prošlá poštou.

Datace - 14.5.1920 (poštovní razítko).

Mladá - bývalá obec Mladá

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Mladá - zaniklá obec Mladá

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

ZPĚT