wz

Michalovice

 

 

 

Zříceniny gotického hradu Michalovice stojí na strmém ostrohu, jehož svahy spadají k Jizeře, na Mladoboleslavsku. Hrad byl součástí obranného systému, které na svém panství, sahající od Mladé Boleslavi k Železnému Brodu, vybudovala jedna z větví Markvarticů.

Za to že část rodu mohla spravovat tak velké panství vděčila svému předkovi Markvartovi. Právě tohoto lužického válečníka přijal do svých služeb český král Vladislav a postoupil mu veškerou, svobodnými českými národy dosud neobsazenou půdu Boleslavska. Hrad byl založen patrně na počátku poslední čtvrti 13. století. Prvním známým majitelem byl Jan z Michalovic. Páni z Michalovic patřili mezi přední české šlechtické rody a četní jeho příslušníci zastávali důležité funkce při panovníkově dvoře. Jan z Michalovic patřil k oblíbencům krále Václava II. (1278-1305) a proslul jako úspěšný účastník rytířských turnajů. Jeho rod držel hrad až do roku 1468. Tehdy poslední mužský člen rodu Jindřich, věrný spojenec krále Jiřího z Poděbrad, padl v bitvě u Turnova a jeho rod tak vymřel po meči. Sňatkem Jindřichovy sestry Magdaleny s Janem z Cimburka a Tovačova připadly Michalovice tomuto slavnému rodu. Tovačovští však na Michalovicích vůbec nesídlili, hrad postupně podléhal zkáze a v r. 1513 se již o něm píše jako o pustém. V 19. století byla podkopána jeho věž, v důsledku tohoto se šikmo roztrhla a její horní části se vcelku sesuly o patro níž. V této šikmé poloze zůstaly dochovány. Kousek od hradu Michalovice se nachází stejnojmenná osada s kostelem sv. Michala, jehož románské základy svědčí o tom, že byl postaven, zřejmě ještě před hradem.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Michalovice

zřícenina hradu, šikmá věž zvaná Putna

Prošlá poštou.

Datace - 30.10.1899 (poštovní razítko).

Dlouhá adresa.

Michalovice

zřícenina hradu, šikmá věž zvaná Putna

Prošlá poštou.

Datace - 30.4.1900 (poštovní razítko).

Dlouhá adresa - plastická pohlednice.

Michalovice

zřícenina hradu, šikmá věž zvaná Putna

Prošlá poštou.

Datace - 1907 (poštovní razítko).

Dlouhá adresa.

Michalovice

zřícenina hradu, šikmá věž zvaná Putna

Prošlá poštou.

Datace - 27.5.1914 (poštovní razítko).

Michalovice

zřícenina hradu, šikmá věž zvaná Putna

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Michalovice

zřícenina hradu, šikmá věž zvaná Putna

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Michalovice

zřícenina hradu, šikmá věž zvaná Putna

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Michalovice

zřícenina hradu, šikmá věž zvaná Putna

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 24.8.1958 (poštovní razítko, text ve zprávě).

ORBIS - malý formát.

Michalovice

zřícenina hradu, šikmá věž zvaná Putna

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Michalovice

zřícenina hradu, šikmá věž zvaná Putna

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Michalovice

zřícenina hradu, šikmá věž zvaná Putna

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - období BuM.

Michalovice

zřícenina hradu, šikmá věž zvaná Putna

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

ORBIS - malý formát.

Michalovice

zřícenina hradu, šikmá věž zvaná Putna

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Michalovice

zřícenina hradu, šikmá věž zvaná Putna

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Zvířetice Michalovice

reklamní pohlednice firmy na kávovinové náhražky Dr. F. Zátky v Karlíně

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Michalovice

zřícenina hradu, šikmá věž zvaná Putna

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1920 (vytištěn rok vydání pohlednice).

ZPĚT