wz

 

KOUZLO STARÝCH POHLEDNIC 


Metody tisku pohlednic

 

litografie

 

Nejstarší způsob tisku pohlednic.

 

Grafická technika tisku z plochy využívající jemnozrnný pórovitý vápenec schopný přijímat mastnou barvu i vodu. Na vápenec se kreslí mastnou křídou nebo tuší, plocha s nakreslenou předlohou se pak namočí vodou (nebo také kyselinou), která vnikne jen do nepokreslených míst. Na plochu kamene se poté navalí barva zachytivší se jen na pokreslených místech, která jsou místy tisknoucími (vlhká místa jsou netisknoucí). Místo vápence se používá také speciálně ošetřený kov nebo bimetalová deska. Lithografie, kamenotisk, vlastně kamenopis (z řec. kámen a psáti), dříve též kamenoryjectví zvané, jest umění písmo i kresbu (malbu) přenášeti na kámen a je rozmnožovati.

 

 

světlotisk

 

Méně náročný a levnější způsob tisku pohlednic.

 

 

knihtisk

 

Vylepšen na tzv. barvotisk.

 

 

hlubotisk

 

 Nejdokonalejší způsob tisku pohlednic.

 

 

ručně kolorovaná fotografie

 

Technika používaná po první světové válce.

 

 

bromografie

 

Fotochemické rozmnožování negativu na fotografický papír.

 

 

hollarotypie

 

Druh světlotisku (heliogravury), používaný krátkodobě v dvacátých letech věhlasnou firmou Neubert Praha.

 


ofset

 

Současná technika tisku pohlednic.

Ofset, tisk ofsetový, též přenosný, způsob rozmnožování tiskových předloh, při němž se užívá gumového hladkého povrchu jako přenašeče kresby z tiskové formy na papír. Obecně lze tedy užíti ofsetu při všech druzích tiskových forem, knihtiskových, hlubotiskových, kamenotiskových a pod. V užším smyslu označujeme však za ofset pouze tisk z plochých forem (zinkových nebo aluminiových desek), na nichž je kresba nanesena chemickou. cestou (fotolitograficky), přetiskem nebo nakreslena mastnou barvou (křídou, tuší).

 


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU