wz

Lysá nad Labem - www.mestolysa.cz/cz

 

 

Lysá nad Labem patří z hlediska historického i urbanistického vývoje k velice významným českým městům. Počátky Lysé spadají do raného středověku. Osada vznikla na křižovatce dvou důležitých cest, východozápadní, která vedla z Prahy do východních Čech a severojižní, z Českého Brodu na Benátky nad Jizerou. Nejstarší písemná zmínka o Lysé nad Labem je zaznamenána v Kosmově kronice a souvisí s dobou úmrtí knížete Oldřicha v roce 1034. Je velmi pravděpodobné, že zde již tehdy existovala ves. Z historických pramenů se k roku 1052 váže další událost spjatá s Lysou. Tehdy kníže Břetislav I. založil nedalekou staroboleslavskou kapitulu a ustanovil, že po smrti velmože Mutiše má kapitule připadnout i Lysá. Zřejmě zde již stával opevněný knížecí dvorec. K roku 1244 jsou zachovány písemné zprávy o kapli sv. Desideria, která se nacházela v dnešním klášterním areálu (zbořena byla při budování kláštera augustiniánů v roce 1737). Od konce 13. století městečko patřilo k věnným městům českých královen. Z této doby zřejmě pochází i část města jihozápadně od náměstí, odpradávna nazývána Tržiště (v současné době nesprávně Stržiště). Původně to byla samostatná ves, situovaná při cestě od úpatí zámeckého vrchu k labskému přívozu u Toušně. Vedle Tržiště se na území dnešního města nacházely i další staré sídelní lokality. na severovýchodě to byl tzv. Okrsek, kde archeologické průzkumy objevily slovanské pohřebiště a četné předměty z 15. a 16. století.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Lysá nad Labem - pohled na zámek

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1906 (dlouhá adresa).

Lysá nad Labem - pohled na zámek

Prošlá poštou.

Datace - 23.9.1907 (poštovní razítko, text ve zprávě).

Lysá nad Labem - pohled na zámek

Prošlá poštou.

Datace - 7.6.1928 (text ve zprávě).

Dlouhá adresa.

Lysá nad Labem - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1918 (dle poštovní známky).

Lysá nad Labem - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 4.7.1953 (text ve zprávě, poštovní razítko).

ORBIS - malý formát.

Lysá nad Labem - klášter

Prošlá poštou.

Datace - 11.3.1943 (poštovní razítko).

Lysá nad Labem - zámek

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Lysá nad Labem - celkový pohled

Prošlá poštou - bez známky.

Datace - ????.

Lysá nad Labem - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 6.5.1942 (text ve zprávě).

Lysá nad Labem

Prošlá poštou.

Datace - 1943 ? (poštovní razítko).

Lysá nad Labem - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 10.12.1924 (poštovní razítko).

Lysá nad Labem - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 18.8.1928 (text ve zprávě).

Lysá nad Labem - okénková

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Lysá nad Labem - okénková

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Lysá nad Labem

Prošlá poštou.

Datace - 1915 (vytištěn rok vydání pohlednice).

Lysá nad Labem

Prošlá poštou.

Datace - 12.7.1916 (text ve zprávě).

Lysá nad Labem

Prošlá poštou.

Datace - 1915 (vytištěn rok vydání pohlednice)-

- 29.5.1921 (poštovní známka, text ve zprávě).

Lysá nad Labem - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 2.2.1920 (text ve zprávě).

Lysá nad Labem - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - ????.

Lysá nad Labem - náměstí

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Lysá nad Labem - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 31.1.1944 (text ve zprávě).

Lysá nad Labem - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - období BuM.

Lysá nad Labem - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 20.12.1951 (text ve zprávě).

Lysá nad Labem - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - ????.

Lysá nad Labem - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - ????.

Lysá nad Labem - náměstí

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

Lysá nad Labem - náměstí

Čistá - neprošlá poštou.

Datace - ???? (vzorek pohlednice).

Lysá nad Labem - okénková

Prošlá poštou.

Datace - ????.

Lysá nad Labem - náměstí

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ????.

ORBIS - malý formát.

Lysá nad Labem - okénková

Prošlá poštou.

Datace - ????.

Lysá nad Labem - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 31.9.1936 (text ve zprávě).

Lysá nad Labem - hotel

Prošlá poštou.

Datace - ????.

ORBIS - malý formát.

Lysá nad Labem - zámek

Prošlá poštou.

Datace - 1931 (vytištěn rok vydání pohlednice).

Lysá nad Labem - Jungmannovo náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 15.12.1955 (poštovní razítko, text ve zprávě).

ORBIS - malý formát.

ZPĚT