wz

Luštěnice - www.lustenice.cz

 

 

Hojné archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení prostoru kde se nyní nachází obec Luštěnice. V nejstarších dokumentech z r. 1268 je připomínán Pavel z Luštěnic jako zakladatel kláštera pod Mělníkem. V r. 1387 byl pánem na Luštěnicích Mikuláš z Potštejna. Ke konci století byl majitelem Vilém ze Zvířetic, v létech 1402 až 1424 pak Ctibor ze Stakor, jinak z Luštěnic. Ze stejného místa a snad i stejného rodu je uváděn v r. 1415 Jan Rozvoda z Luštěnic. Roku 1481 byla koupena část Luštěnic Janem Tovačovským z Cimburka, který byl nejvyšším komorníkem království českého a hejtmanem kraje boleslavského a připojena tak k mladoboleslavskému panství. Jan Tovačovský byl trhovou smlouvou vázán "vystavěti most přes chobot rybníka za Oděrady (nyní Voděrady, aby lidé z Luštěnic tudy na pole mohli jezditi". Synem Jana Tovačovského Adamem Tovačovským slavný rod vymřel a rozsáhlé panství zdědila Adamova matka Johanka z Krajku. Johanka se později znovu provdala, jejím mužem byl královský komorník Jan ze Šelnberku na Kosti. Po jeho smrti postoupila Johanka statky Boleslav, Brandýs a Hrubý Rohozec svému bratru Kumrátu z Krajku. Luštěnice jsou připomínány ještě v r. 1570. Roku 1576 byly statky Krajířů z Krajku propuštěny z manství do kterého byly uvedeny účastí ve válce šmalkaldské. V boleslavském panství zůstaly Luštěnice i za Lobkoviců a byly připojeny ke Kosmonosům. Celé panství Kosmonosy koupil hrabě Heřman Černín z Chudenic a držel je do r. 1738. V r. 1739 Luštěnice koupil dr. Josef Scherzer z Kleinmuhlu (zvaný také Šerzel z Malomlýnku) advokát a přísedící arcibiskupské konsistoře. Kolem r. 1740 vystavěl barokní zámek a letohrádek Sanssouci. Kostel sv. Martina v Luštěnicích byl již od 14. století farní. Po husitských válkách byli v Luštěnicích kněží podobojí, po bělohorské bitvě byl chrám opět katolický, ale neměl faráře a služby konali Minorité z Mladé Boleslavi. Později Piaristé z Kosmonos. Po r. 1740 byl zřízen zvláštní administrátor, který se stal v r. 1758 farářem v Luštěnicích. V r. 1762 byla postavena fara. Starý kostel byl nahrazen novým již v r. 1739. Eliáš Schelzer v r. 1774 prodal Luštěnice i zámek Kristianu Filipovi hraběti Gallasovi a ten pak tento majetek připojil k Horkám nad Jizerou, kde měl sídlo. V r. 1805 přišli do zámku Nosticové-Reineckové a využívali ho pro úřednictvo. V těchto dobách zámek již pustl, opraven byl až za socialismu.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Luštěnice - zámek a kostel

Prošlá poštou.

Datace - 10.9.1912 (text ve zprávě).

Luštěnice - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 16.11.1912 (poštovní razítko).

Luštěnice - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 13.4.1914 (text ve zprávě, poštovní razítko).

Luštěnice - zámek a kostel

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1918 (dle poštovní známky).

Luštěnice - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 1920 (datum použití pohlednice).

Luštěnice - zámek

Prošlá poštou.

Datace - 14.11.1929 (poštovní razítko, text ve zprávě).

Luštěnice - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 12.10.1930 (text ve zprávě).

Luštěnice - okénková

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Luštěnice - zámek a kostel

Prošlá poštou.

Datace - 24.6.1933 (text ve zprávě).

Luštěnice - zámek a kostel

Prošlá poštou.

Datace - 1.3.1934 (text ve zprávě).

Luštěnice - sokolovna

Prošlá poštou.

Datace - 11.5.1941 (poštovní razítko).

Luštěnice - zámek

Prošlá poštou.

Datace - 19.9.1946 (text ve zprávě).

Luštěnice - zámek a kostel

Prošlá poštou.

Datace - 13.7.1950 (poštovní razítko, text ve zprávě).

Luštěnice - zámek

Prošlá poštou.

Datace - 3.4.1952 (poštovní razítko).

Luštěnice - zámek

Prošlá poštou.

Datace - 30.6.1953 (poštovní razítko).

Luštěnice - Boleslavská ulice

Prošlá poštou.

Datace - 27.12.1956 (poštovní razítko).

Luštěnice - Boleslavská ulice

Prošlá poštou.

Datace - 22.12.1957 (text ve zprávě).

Luštěnice - celkový pohled od nádraží

Prošlá poštou.

Datace - ????.

Luštěnice - zámek a kostel

Prošlá poštou.

Datace - 16.7.1960 (text ve zprávě).

ZPĚT