wz

Lipník - www.obec-lipnik.cz

 

 

Lipník byl před válkou velmi hezkou vesnicí. Lidé tu pracovali v lese, na poli, nebo jezdili za prací do Nymburka. Ale přišel rok 1939 a do naší vlasti vtrhli Němci. Přišli i na Lipník, v počtu asi dvou set mužů. Všichni občané, kteří měli nějakou zbraň, ji museli odevzdat. Byla vyhlášena policejní hodina a v době od osmé hodiny večerní do šesté hodiny ranní nesměl nikdo vycházet. Prostor vojenského cvičiště byl přísně střežen.

V roce 1940 se však museli všichni občané vystěhovat. Bylo to velmi smutné loučení, zvláště pro ty, kteří zde žili od dětství. Někteří ze starších občanů to velmi těžce nesli a doplatili na bezcitnost Němců svým životem.

Za války bylo ve zpustošené vesnici smutno. Domy byly rozstřílené, protože sloužily Němcům jako terče pro jejich střely. I přes přísné střežení Lipníka se bývalí obyvatelé přicházeli často na svou obec podívat. Žili stále nadějí, že se do svých domovů znovu vrátí.

Skončila válka a rozstřílená vesnice hned ožila, neboť přišli sovětští vojáci. Lidé se začali domlouvat, že se na Lipník vrátí. Ale nebylo to snadné. V Praze nechtěli zpočátku o obnovení Lipníka ani slyšet, neboť domy byly rozstřílené a z některých zbyly jen trosky. Nabízeli lidem jiné vesnice v pohraničí. Lipenští však žádnou náhradu za svou rodnou obec nechtěli. A tak byl Lipník přece obnoven.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Lipník - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 1.6.1905 (poštovní razítko).

Dlouhá adresa.

Lipník - střed obce

Prošlá poštou.

Datace - 22.7.1905 (poštovní razítko, text ve zprávě).

Dlouhá adresa.

Lipník - střed obce

Prošlá poštou.

Datace - 25.7.1905 (poštovní razítko).

Dlouhá adresa.

Lipník

Prošlá poštou.

Datace - 25.6.1906 (poštovní razítko, text ve zpávě).

Dlouhá adresa.

Lipník

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1907 (vytištěn rok vadání pohlednice?).

Lipník - tříokénková

Prošlá poštou.

Datace - 7.7.1909 (poštovní razítko).

Lipník - okénková

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1918 (poštovní známka).

Lipník - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 2.2.1911 (text ve zprávě).

Lipník - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 1912 (poštovní razítko).

Lipník - okénková

C. k. velitelství vojenského cvičiště v Lipníku

Prošlá poštou.

Datace - 31.7.1914 (text ve zprávě).

Lipník - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 17.9.1917 (text ve zprávě).

Lipník - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 1917 (vytištěn rok vydání pohlednice).

Lipník - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 23.6.1922 (poštovní razítko).

Lipník - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 12.5.1924 (poštovní razítko).

Lipník - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 25.3.1925 (poštovní razítko).

Lipník - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 27.8.1925 (poštovní razítko).

Lipník - okénková

Velitelství vojenského cvičiště v Lipníku

Prošlá poštou.

Datace - 13.4.1926 (text ve zprávě).

Lipník - ulice

Prošlá poštou.

Datace - 1927 (rok vydání - datum na pohlednici).

Lipník - Radenice

okénková

Prošlá poštou.

Datace - 19.5.1931 (text ve zprávě).

Lipník - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 20.4.1932 (text ve zprávě).

Lipník - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 12.4.1933 (text ve zprávě).

Lipník - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 7.7.1933 (text ve zprávě).

Lipník - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 22.8.1934 (poštovní razítko, text ve zprávě).

Lipník - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 10.5.1934 (poštovní razítko, text ve zprávě).

Lipník - dvouokénková

Prošlá poštou.

Datace - 22.6.1935 (text ve zprávě).

Lipník - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 3.5.1937 (poštovní razítko).

Lipník - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 8.11.1938 (text ve zprávě).

Lipník - okénková

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Lipník - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 20.2.1939 (poštovní razítko, text ve zprávě).

Lipník - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 4.6.1939 (text ve zprávě).

Lipník

Regionální okénková pohlednice Mladoboleslavsko se záběrem z Lipníka - pravé prostřední okénko.

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - cca 1985 - pohlednice je doposud v prodeji.

Velký formát.

Lipník

Regionální okénková pohlednice (Čachovice, Vlkava, Lipník, Struhy).

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - cca 1985.

Velký formát - nakladatelství PressFoto.

Lipník

Regionální pohlednice svazku obcí Svatojiřský les

Čachovice - Struhy - Vlkava - Lipník - Všejany - Vanovice - Jizbice - Zavadilka

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - rok 2006.

Velký formát - s odtrhávací mapkou.

ZPĚT