wz

Ledce - www.ledce.e-obec.cz

 

 

 

Z hlediska širších vztahů je obec Ledce součástí spádového území Dobrovice, kde se nacházejí základní orgány státní správy (matrika, policie ČR, stavební úřad), církevní správy a širších služeb. V oblasti školství je obec směrována na obec Semčice, kde se nachází základní školství a základní lékařská péče. Vyjížďka za prací, vyšším školstvím a odbornou lékařskou péčí i za vyššími orgány státní správy je orientována na okresní město Mladá Boleslav.
Relativně ploché území, kde původně členitější terén, daný erozivní činností Jizery, byl zarovnán akumulací terasových uloženin Jizery a pokryvem spraší a sprašových hlín. Průměrná nadm. výška 260 m n. m.
Území bylo a je postiženo dlouhodobou těžbou štěrkopísků. Území je považováno za suché, srážkově podprůměrné. Náleží k širšímu levostrannému povodí Jizery v centrální části České křídové tabule.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Ledce - kostelík

ZPĚT