wz

Krchleby (Skrchleby) - www.krchleby.eu

 

 

 

První písemná zmínka o obci je z roku 1323, kde jsou Krchleby uváděny jako statek Benešův. Později se ves stala majetkem města Nymburk. Pro účast ve vzpouře v roce 1547 byly Krchleby odňaty Nymburku a připojeny k panství poděbradskému. Krchleby byly vzhledem ke své poloze v úrodné polabské rovině vždy obcí, jejíž obyvatelé se zabývali především zemědělstvím, chovem dobytka a později návaznou řemeslnou výrobou.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Skrchleby (dnes Krchleby) - okénková

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1918 (dle poštovní známky).

Skrchleby (dnes Krchleby) - okénková

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1918 (dle poštovní známky).

Skrchleby (dnes Krchleby) - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 4.8.1929 (poštovní razítko, text ve zprávě).

ZPĚT