wz

Kostelní Lhota - www.kostelni-lhota.cz

 

 

Název Lhota vznikl ze staročeského "lhóta", což znamená osvobození po určitou dobu - lhůtu. Toto jméno dostávaly obce a osady zakládané na vyklučeném lese - mohlo to však být i na močálišti, blatech či jiné neúrodné půdě, která měla být obdělána. Poddaní - osadníci těchto obcí, byli do jisté lhůty osvobozeni od placení dávek pozemkovému pánu, které se skládaly z ročního platu - úroku a z dávek naturálních. To vše za práci spojenou s vykácením lesa a vzděláním půdy. Počátkem 14.století toto osvobození trvalo deset let, v průběhu století se snížilo na osm až šest let.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Kostelní Lhota - okénkový

Prošlá poštou.

Datace - 4.3.1912 (text ve zprávě).

Kostelní Lhota

Prošlá poštou.

Datace - ????.

ZPĚT