wz

Kochánky - www.kochanky.cz

 

 

V úrodném údolí řeky Jizery, na hlinitých svazích planiny hornoslivenecké, bydlívali praobyvatelé českých zemí již od nejdávnějších dob. V širokém údolí, kde dnes stojí Obec Kochánky, rozlila se Jizera do mnoha ramen. Na jejichž březích šuměly mohutné duby a buky. Z kmenů těchto stromů vytvořili obyvatelé tohoto kraje brod, přes který vedla i stezka ze severu ke hradiskům ve Staré Boleslavi a Kouřimi.

Obec Kochánky se nachází v údolí řeky Jizery, nedaleko od Benátek nad Jizerou, jejím územím prochází cyklistická stezka vedoucí podél řeky až k okresnímu městu Mladá Boleslav. První zmínka o obci je v Dalimilově kronice a týká se roku 1002, kde se líčí osud knížete Kochana a jeho srubu, který se zasloužil o vznik obce. Kolem roku 1330 byl rodem Michalovců založen panský poplužní dvůr. Jinak na území obce bydlívali již praobyvatelé českých zemí. Jak v minulosti, tak i v současnosti, je obec zaměřena na zemědělskou výrobu.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Kochánky

Jaro Valečka: Jubilejní obecná škola v Kochánku

Prošlá poštou.

Datace - 5.3.1918 (text ve zprávě).

ZPĚT