wz

Jizbice www.jizbice.cz

 

 

 

Jizbice jsou původem stará vladycká ves, o níž první písemná zmínka pochází již z roku 1223, kdy zde měl sídlo vladyka Pavlík. Původní tvrz, sídlo vladyky, se zřejmě nacházela na návrší, kde dnes stojí domek č.p. 21. Zde se našly před druhou světovou válkou, zásluhou tehdejšího řídícího učitele Beneše, středověké předměty, které jsou dosud pečlivě uloženy ve Vlastivědném muzeu v Nymburce. V 16. století byla ves Jizbice rozdělena mezi panství Loučeň a Dobrovice. Větší část, dobrovická, se později stala částí statku Ronova v panství Křinec. Nymburský městský špitál měl zde ve vsi také jednoho poddaného, kterého prodal roku 1669 ronovskému statku. Ves je přifařena od dávných dob ke kostelu ve Všejanech. Škola v Jizbicích byla založena roku 1837. V roce 1979 byla zavřena.

Součástí obce Jizbice je část obce Zavadilka. Ta byla kdysi rozdělena na Jizbickou Zavadilku a Všejanskou Zavadilku. S tím bylo spojené dvojí číslování na Zavadilce. Jelikož docházelo k různým nedorozuměním, obec v dubnu 1999 rozhodla o sloučení obou částí Zavadilky.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Jizbice - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 6.1.1945 (poštovní razítko, text ve zprávě).

ZPĚT