wz

Jiřice www.obecjirice.cz

 

 

Jiřice byly založeny uprostřed hlubokých lesů a ještě v r. 1720, kdy byla vydána Müllerova podrobná mapa Čech zvaná „Mapa geograffica Regni Bohemiae“, je vidět, jak vypadalo okolí obce. Jiřice ("Girschitz") jsou zakresleny jako malá ves, obklopená kolem dokola lesy. Cesty ke Vrutici, Předměřicím, Benátkám, Mladé a další vedly všude lesem. Pouze část katastru - severně od obce - byl svah zvaný Lazarky a odtud na západ byla pole. Na východ od Jiřic ležela vesnice Mladá - první zmínka z roku 1369, kterou v roce 1904  stát vykoupil a zrušil a na  jejím místě zřídil milovické vojenské cvičiště. Do Mladé vedla cesta, která se nazývá „ruská“. Prý od Rusů, kteří tudy v napoleonských válkách táhli ku Praze a cestu lesem rozšířili. Východně od Jiřic byla v době stavby cvičiště postavena myslivna, hájovna a domek pro kočího.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Jiřice - hotel, živá ulice.

Prošlá poštou.

Datace - 1.9.1910 (text ve zprávě).

ZPĚT