wz

Jabkenice (Jablkynice, Jabkynice) www.jabkenice.cz

 

 

Obec, ležící 18 km jihovýchodně od Mladé Boleslavi, 17 km severně od Nymburka a 55 km severovýchodně od Prahy, kterou svým devítiletým pobytem proslavil Bedřich Smetana, má bohatou historii. Podle nálezů bronzových předmětů z období časně laténské kultury se lze domnívat, že už v 5. století před naším letopočtem měli na místě dnešních Jabkenic své sídlo prakeltové. Další důkaz o existenci Jabkenic, jejichž název patrně vznikl podle ovoce, kterému se zde dařilo, potvrzují zbytky opevnění tvrze na návrší zvaném Hrádek. Pochází pravděpodobně z kultury lužických popelnicových polí - z doby kolem roku 1000, nebo ze střední doby hradištní v 9. stol. Kronika školní uvádí, že název Jabkenice je podle úrody jablek, kronika obecní naopak tvrdí, že název je složený jabke - nice a význam je jablka nic a tudíž je název podle neúrody jablek. Jelikož většinou názvy vznikaly podle toho, co se kde nacházelo např. Stříbro, nebo Železná Ruda a podobně, lze se domnívat, že Jabkenice mají skutečně svůj název od množství jabloní, zde rostoucích, jak uvádí kronika školy jabkenické. Na jižní straně obce nalézá se návrší Květník. Druhdy zde tvrz stávala a pán na této tvrzi byl nejspíše zeman dědiny zdejší. Koluje zde pověst, že až bude v Čechách nejhůře, tři mocnáři spolu bojovati budou, tu až bude Květník kvést, jejich vojska se sejdou, mocnáři že se smíří a studánka na Stříbrné všecken zbylý jejich lid napojí. Studánky, kterýchž zde před lety osmero bylo, krví lidskou prý napojeny budou. První písemná zpráva o Jabkenicích Je z roku 1352, kdy byly Jabkenice v držení Beneše z Děvína. Fara v Jabkenicích byla jmenována ve 14. století, poslední katolický farář zde byl od roku 1430.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Jabkenice - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 8.6.1924 (poštovní razítko).

Jabkenice - škola a myslivna s pamětní deskou B. Smetany

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Jabkenice - Smetanův pomník

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Jabkenice - Smetanův pomník

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Jabkenice - Smetanův pomník

Prošlá poštou.

Datace - 23.7.1947 (text ve zprávě).

Jabkenice - Smetanovy Jablkynice

Letecký pohled - povoleno Zmským vojenským velitelstvím v Praze dne 18.7.1933.

Prošlá poštou.

Datace - 16.8.1946 (poštovní razítko).

Jabkeninice - V Jablkynické oboře

Prošlá poštou.

Datace - 17.8.1945 (text ve zprávě).

Jabkenice - starobylý kostelík

Prošlá poštou.

Datace - 1.7.1944 (poštovní razítko).

Jabkenice - starobylý kostelík

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Jabkenice (Jablkynice)

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Jabkenice - Myslivna v Jabkenicích

Letní sídlo Smetanovo v letech 1875 - 1884

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

ZPĚT