wz

Dobrovice - www.dobrovice.cz

 

 

Dobrovice leží na jižním úpatí výrazného chlumu, který okolní dolnojizerskou rovinu převyšuje o cca 150 m (U Doubku, 366 m n. m.) a táhne se od Nepřevázky k východu, kde navazuje na Markvartickou plošinu. Dobrovicí protékají jen drobné vodoteče, pramenící na úbočí Chlumu, které odtékají jednak k jihovýchodu, kde ústí do Vlkavy, jednak jako potok Dobrovka k jihu (ale také Dobrovka ústí ve Voděradech do Vlkavy, která je pravobřežním přítokem Labe pod Kostomlaty nad Labem). Rozvodí vůči blízké Jizeře (vzdálené vzdušnou čarou jen 6 km) je ovšem velmi nevýrazné.
Jméno původní osady bylo "Dobrovítova ves". Dobrovít, který zemřel roku 1178, byl vyšehradským kanovníkem (vyšehradská kapitula vlastnila v okolí některá zboží, zejména Ujkovice a Bojetice). Tento Dobrovít jako držitel prebendy na Boleslavsku byl snad zakladatelem Dobrovicevsi. O půdorysné podobě vsi ve 12. století nelze říci nic bližšího, lze pouze předpokládat, že ji tvořilo rozptýlenější osídlení ve vazbě na vodoteč, která je jihovýchodně od kostela sevřena do úžlabí. Doba vzniku středověké tvrze pánů z Chlumu není přesněji známa (doložena je až roku 1541), nejzazší dobou je však zřejmě 14. století.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Dobrovice

lithografie

Prošlá poštou.

Datace - 1899 (text ve zprávě).

Dlouhá adresa.

Dobrovice - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 1899 (poštovní razítko).

Dlouhá adresa.

Dobrovice - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 31.7.1900 (poštovní razítko).

Dlouhá adresa.

Dobrovice

okénková

Prošlá poštou.

Datace - 9.6.1904 (text ve zprávě).

Dlouhá adresa.

Dobrovice - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - rok 1911 (poštovní razítko).

Dobrovice - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1923 (vytištěn rok vydání).

Tlačený "plastický" rámeček.

Dobrovice - ulice

Prošlá poštou.

Datace - 24.8.1930 (text ve zprávě).

Dobrovice- celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 23.12.1931 (text ve zprávě).

Dobrovice - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 1926 (vytištěn rok vydání pohlednice)

- 31.7.1928 (poštovní razítko).

Dobrovice - náměstí

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - cca 1950.

Dobrovice - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 24.7.1954 (poštovní razítko).

Dobrovice - Václavská ulice

Prošlá poštou.

Datace - 25.3.1943 (poštovní razítko).

Dobrovice - cukrovar

Prošlá poštou.

Datace - 22.7.1937 (text ve zprávě).

Dobrovice - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 4.8.1949 (text ve zprávě).

Dobrovice - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 7.11.1956 (text ve zprávě).

Nakladatelství Orbis - malý formát.

Dobrovice - náměstí

Prošlá poštou.

Datace - 18.10.1956 (text ve zprávě).

Nakladatelství Orbis - malý formát.

ZPĚT