wz

 

KOUZLO STARÝCH POHLEDNIC 


Datování pohlednic

 

Datování pohlednice je jedním z nejsložitějších úkolů každého sběratele.

 

Datum vzniku pohlednice - v převážné většině případů se přesná doba vzniku pohlednice nepodaří zjistit.

 

Datum vydání pohlednice - tento údaj bývá na některých pohlednicích uveden, častěji je však uvedeno jen pořadové číslo pohlednice. Někdy je rok vydání v tomto čísle  zakódován, ale spolehlivě ho rozšifrovat je složité. Přesto existuje mnoho případů, kdy je tento údaj nalezen. Většinou je na okraji rubové strany, případně je zakomponován do předělu mezi částí pro adresu a pro sdělení. U starších typů může být i na lícní straně. Pro přibližné datování vydáni pohlednice lze využít předtištěného formátu adresy (dlouhá adresa používána do roku 1906).

 

Datum použití pohlednice - jeho zjištění je u "prošlých" pohlednic mnohem jednodušší. Datování lze provést podle textu (v minulosti se považovalo za samozřejmost začít sdělení datem jeho napsání), podle poštovního razítka  (v případě, že je čitelné), podle poštovní známky (v katalogu zjistíme období, kdy byla použitá známka v platnosti), podle porovnání (porovnáním se stejnou  prokazatelně datovanou prošlou pohlednicí).

 

Počet úspěšných datací nikdy nebude stoprocentní. Jestliže se některé pohlednice nepodaří určit hned, nemusí to být ještě definitivní. Určitě někde koluje stejná pohlednice prokazatelně datovaná.

 

 

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU