wz

Chleby www.chleby.cz

 

 

Obec Chleby náleží k osadám starým, o čemž svědčí archeologické památky nalezené v tehdejším okolí. Z nich nejzajímavější je bronzový mečík, starý přes 3000 roků, vyoraný v roce 1890 na poli, darovaný Českému muzeu v Praze a kamenná palice, nalezená rovněž na poli.

Z té doby pochází též kamenný klín, nalezený v roce 1905. Rozsáhlá neolitická osada byla blíže zaniklých Vyklek. Odtud množství nástrojů kamenných se dostalo do sbírek Nymburského a Poděbradského muzea. Poblíž bývalé tvrze Havraně na břehu bývalého mlýnského náhonu byl nalezen hliněný džbánek, obsahující 5 zlatých a větší počet stříbrných mincí, pocházejících většinou ze 16. a 17. století. V témže místě bylo nalezeno pohanské pohřebiště ze starší doby.

Název obce může pocházet i od slova chléb. V listině z roku 1292 při prodeji vsi Chleby uvádí opat mnichovo-hradišťský, že řečená ves Chleby zní německy „Brot" a latinsky „panis".

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Chleby - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 14.8.1940 (poštovní razítko, text ve zprávě).

ZPĚT