wz

Stará Lysá - Čihadla - zámek Bon Repos (Buonrepós) - www.zamekbonrepos.cz

 

 

 

Historie celého areálu Zámku Bon Repos začíná roku 1726, kdy si hrabě Špork zde na vrchu Čihadla postavil svůj Dům oddechu - svůj Zámek Bon Repos. Mimo loveckého zámečku zde postavil nejen kapli Sv. Jeronýma, budovu pro mnichy, ale i pyramidu, kde se mnich modlil za hříchy pana hraběte. Jelikož byl hrabě Špork hádavý a ne příliš přátelský, jezdil na zámek meditovat, odpočívat či lovit ptáky. Po jeho smrti se celých třicet let v areálu zámku nic nestalo až do doby, kdy pražský Arcibiskup Příchovský koupil v aukci celý areál. A jako milovník umění a architektury udělal v areálu velké změny. Na místě kaple sv. Jeronýma postavil Nový zámek, spojil lovecký zámeček s budovou mnichů do ucelené velké budovy. Vznikl tak Starý zámek a postavil unikátní Čínský pavilon. Na zámku se vystřídalo mnoho majitelů a zajímavých osobností, mimo jiné i Bedřich Smetana. Přes padesát let po 2. světové válce zde byli vojáci a celý areál byl k nepoznání změněn. Až současný majitel vdechl zámku původní krásu a oživil historii.

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Zámek Bon Repos

Prošlá poštou.

Datace - 18.5.192X (poštovní razítko, text ve zprávě).

ZPĚT