wz

Bítov - www.bitov.czweb.org

 

 

Obec patrně vznikla jako poddanská obec zdejšího hradu na velmi důležité zemské stezce. První zmínka je již z 13. července roku 1498 jako o trhovém středisku královského panství, kdy se král Vladislav II. Jagellonský vzdává lenního závazku k České koruně a uděluje Jindřichu z Lichtenburka na Bítově a jeho synům Hrad Bítov do svobodného dědičného držení. V té době náleželo k Hradu Bítovu 27 obcí včetně podhradního městečka Bítova, které téhož roku dosáhlo titulu „městečka“. 

V roce 1927 se rozhodlo o stavbě přehrady na Dyji u Vranova, což znamenalo zatopení obce Bítova. Požadavek obyvatel na vystavění nové obce narážel na neochotu barona Haase, který však nakonec povolil postavit obec na místě jelení obory nedaleko hradu. Postupné stěhovaní bylo ukončeno v roce 1934, kdy se začala plnit přehradní nádrž, která dosáhla maximální hladiny 24. dubna 1936. Ještě do roku 1954 však nad hladinou přehrady vyčníval zpola zatopený farní kostel sv. Václava, jehož sakristie byla zbytkem románské rotundy. Později musela bát věž kostela odstřelena kvůli bezpečnosti turistů.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Bítov - 10 starých pohledů z Podyjí

III. BÍTOV

dle akv. kresby Fr. Richtra z r. 1832

(ze sbírky Matice Moravské v zem. muzeu v Brně)

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1923 (datum vydání pohlednice).

Bítov - 10 starých pohledů z Podyjí

IV. BÍTOV

dle akv. kresby Fr. Richtra z r. 1832

(ze sbírky Matice Moravské v zem. muzeu v Brně)

Prošlá poštou.

Datace - 28.8.1934 (text ve zprávě, poštovní razítko),

- 1923 (datum vydání pohlednice).

Bítov

Starý Bítov před zatopením

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Bítov

Starý Bítov před zatopením

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Bítov

Starý Bítov před zatopením

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Bítov

Starý Bítov před zatopením

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 5.7.1932 (zapsáno datum nákupu pohlednice).

Bítov

Starý Bítov před zatopením

Prošlá poštou.

Datace - 1928 (rok vydání pohlednice),

- 30.7.1929 (text ve zprávě).

Bítov

Starý Bítov před zatopením

Prošlá poštou.

Datace - 13.7.1935 (text ve zprávě, poštovní razítko).

Bítov

Starý Bítov před zatopením

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Bítov

Starý Bítov před zatopením

Prošlá poštou.

Datace - 1928 (rok vydání pohlednice),

- 7.5.1932 (poštovní razítko).

Bítov

Starý Bítov před zatopením

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Bítov

Starý Bítov, který se zaplaví v roce 1934.

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - před rokem 1932.

Bítov

Starý Bítov - přípravy před zatopením

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1932 až 1934 (období stavby Vranovské přehrady a postupného stěhování obyvatelstva starého Bítova)

Bítov

Starý Bítov - přípravy před zatopením

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????

Orbis - malý formát.

Bítov

Starý Bítov - přípravy před zatopením

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????

Bítov

Starý Bítov - přípravy před zatopením

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????

Bítov

zbytky starého Bítova po zatopení - zatopený kostel ve starém Bítově

Prošlá poštou.

Datace - 22.7.1936 (text ve zprávě, poštovní razítko).

Bítov

zbytky starého Bítova po zatopení - zatopený kostel ve starém Bítově

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 12.7.1936 (zapsán pravděpodobně datum návštěvy).

Bítov

zbytky starého Bítova po zatopení - zatopený kostel ve starém Bítově

Prošlá poštou.

Datace - 30.7.1936 (text ve zprávě).

Bítov

zbytky starého Bítova po zatopení - zatopený kostel ve starém Bítově

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Bítov

zbytky starého Bítova po zatopení - zatopený kostel ve starém Bítově

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Bítov

zbytky starého Bítova po zatopení - zatopený kostel ve starém Bítově

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 9.9.1936 (zapsáno datum nákupu pohlednice).

Bítov

zbytky starého Bítova po zatopení - zatopený kostel ve starém Bítově

Prošlá poštou.

Datace - 28.6.1948 (poštovní razítko).

Bítov

zbytky starého Bítova po zatopení - zatopený kostel ve starém Bítově

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Bítov

zbytky starého Bítova po zatopení - zatopený kostel ve starém Bítově

Prošlá poštou.

Datace - 195? (poštovní razítko).

Bítov

zbytky starého Bítova po zatopení - zatopený kostel ve starém Bítově

Prošlá poštou.

Datace - 13.8.1938 (poštovní razítko).

Bítov

zbytky starého Bítova po zatopení - zatopený kostel ve starém Bítově

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Bítov

zbytky starého Bítova po zatopení - zatopený kostel ve starém Bítově

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Bítov

zbytky starého Bítova po zatopení - zatopený kostel ve starém Bítově

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1939 (vytištěn rok vydání pohlednice).

Bítov

zbytky starého Bítova po zatopení - zatopený kostel ve starém Bítově

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1935 (zapsán datum návštěvy).

Bítov

zbytky starého Bítova po zatopení - zatopený kostel ve starém Bítově

Prošlá poštou.

Datace - 6.7.1938 (text ve zprávě).

Bítov

zatopená věž kaple svaté Trojice pod hradem Cornštýnem

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Bítov

zatopená věž kaple svaté Trojice pod hradem Cornštýnem

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 25.6.1938 (text ve zprávě).

Bítov

zatopená věž kaple svaté Trojice pod hradem Cornštýnem

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Bítov

zatopená věž kaple svaté Trojice pod hradem Cornštýnem

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Bítov

zatopená věž kaple svaté Trojice pod hradem Cornštýnem

Prošlá poštou.

Datace - 16.8.1951 (poštovní razítko).

Bítov

zatopená věž kaple svaté Trojice pod hradem Cornštýnem

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Bítov

zatopená věž kaple svaté Trojice pod hradem Cornštýnem

Prošlá poštou.

Datace - 1935 (rok vydání pohlednice),

- 20.8.1935 (poštovní razítko).

Bítov

zatopená věž kaple svaté Trojice pod hradem Cornštýnem

Prošlá poštou.

Datace - 19.8.1935 (poštovní razítko).

Bítov

zatopená věž kaple svaté Trojice pod hradem Cornštýnem

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

ZPĚT