Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Vlkava - www.obec-vlkava.cz

 

 

 

Obec Vlkava je poprvé připomínána r. 1046. Ve 14 stol.bylo ve Vlkavě několik vladyckých statků, od r. 1415 se uvádí středověká tvrz, kdy větší část vsi s tvrzí držel Hereš Masák z Vrutice. Po r. 1601 Chlivenský opustil zchátralou dřevěnou tvrz, postavil ve Vlkavě zděný zámeček z kamene se dvěma kuchyněmi, světničkami, komorami a sklepy. Na místě původní dřevěné tvrze zde zbylo jenom prostranství ke skladování lesního, většinou palivového dříví. Roku 1636 se stal majitelem statků Vlkava Otta Bedřich hrabě z Harrachu. Roku 1736 byl ve Vlkavě postaven nový zámek ve slohu barokním. Nový zámek dali postavit tehdejší majitelé panství Harrachové. Ti postavili u zámku i pivovar. Nedaleko bývala vinice 8 korců, z níž se tlačívalo kolem 80 věder vína.

 

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI NA MINIATURU

 

ZPĚT

 

Vlkava - litografie

Prošlá poštou.

Datace - 15.11.1898 (poštovní razítko).

Dlouhá adresa.

Vlkava - celkový pohled na knížecí Thurn-Taxisský cukrovar ve Vlkavě

Neprošlá poštou.

Datace - rok 1900 (porovnání s jinou prošlou pohlednicí).

Dlouhá adresa.

Vlkava a Čachovice - okénková

Pozdrav z Vlkavy a Čachovic

Prošlá poštou.

Datace - 16.8.1900 (poštovní razítko).

Dlouhá adresa.

Vlkava - bývalá hasičská zbrojnice

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - počátek 20. století.

Vlkava - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 17.8.1904 (poštovní razítko).

Dlouhá adresa.

Vlkava a Čachovice - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 8.6.1905 (poštovní razítko).

Dlouhá adresa.

Vlkava - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 4.7.1905 (text ve zprávě, poštovní razítko).

Dlouhá adresa.

Čachovice a Vlkava - okénková

Čachovice, Vlkava a Struhy

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1906 (dlouhá adresa).

Čachovice - Vlkava - okénková

Čachovice a Vlkava

Prošlá poštou.

Datace - 10.4.1907 (poštovní razítko, text ve zprávě).

Vlkava - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 5.4.1907 (poštovní razítko).

Vlkava - střed obce

Prošlá poštou.

Datace - 25.5.1907 (poštovní razítko, text ve zprávě).

Dlouhá adresa.

Vlkava - střed obce

Prošlá poštou.

Datace - 12.4.1907 (poštovní razítko).

Vlkava - celkový pohled

(černobílá mutace)

Prošlá poštou.

Datace - 27.8.1907 (poštovní razítko).

Vlkava - celkový pohled

(barevná mutace)

Prošlá poštou.

Datace - 14.10.1908 (text ve zprávě).

Vlkava - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 1908 (poštovní razítko).

Vlkava - celkový pohled a střed obce

(černobílá mutace)

Prošlá poštou.

Datace - 1909 (poštovní razítko).

Vlkava - celkový pohled a střed obce

(barevná mutace)

Prošlá poštou.

Datace ?????.

Vlkava - okénková

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 1910 (text - vzpomínka na účast na vojenském cvičení).

Vlkava - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 25.6.1912 (text ve zprávě).

Vlkava - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 17.8.1912 (poštovní razítko, text ve zprávě).

Vlkava - okénková

Prošlá poštou.

Datace - 4.7.1912 (text ve zprávě, poštovní razítko).

Vlkava - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 1913 (poštovní razítko).

Vlkava - knížecí cukrovar

Prošlá poštou.

Datace - 4.9.1913 (text ve zprávě).

Vlkava - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 2.11.1913 (poštovní razítko).

Vlkava - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Vlkava - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 5,8,1914 (text ve zprávě).

Vlkava

Fořtovna

Prošlá poštou.

Datace - prosinec 1915 (text ve zprávě).

Vlkava - okénková

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1918 (dle poštovní známky).

Vlkava - okénková

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1918 (dle poštovní známky).

Vlkava - okénková

Prošlá poštou.

Datace - do roku 1918 (dle poštovní známky).

Vlkava - celkový pohled a okénka

Prošlá poštou.

Datace - cca 1925 (dle poštovní známky).

Vlkava - celkový pohled přes rybník

Prošlá poštou.

Datace - 23.9.192? (poštovní razítko).

Vlkava - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace ?????.

Vlkava - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace ?????.

Barevná mutace.

Vlkava - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 27.12.1925 (poštovní razítko).

Černobílá mutace.

Vlkava

Celkový pohled, hostinec a obchod pana Josefa Šípa

Prošlá poštou.

Datace - cca 1925.

Vlkava

Celkový pohled, Doubravka

Prošlá poštou.

Datace - cca 1925.

Vlkava

Pomník Obětem 1. světové války.

Prošlá poštou.

Datace - cca 1925 - 1930.

Vlkava - 2 celkové pohledy

Prošlá poštou.

Datace - 7.7.1929 (text ve zprávě).

Hnědá mutace.

Vlkava - 2 celkové pohledy

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - cca 1929.

Modrá mutace.

Vlkava - celkový pohled z Vinice a celkový pohled přes rybník

Prošlá poštou.

Datace - 23.9.1930 (text ve zprávě).

Hnědá mutace.

Vlkava - celkový pohled z Vinice a celkový pohled přes rybník

Prošlá poštou.

Datace - 193? (poštovní razítko).

Modrá mutace.

Vlkava - 2 celkové pohledy

Prošlá poštou.

Datace - 22.7.1931 (text ve zprávě, poštovní razítko).

Hnědá mutace.

Vlkava - 2 celkové pohledy

Prošlá poštou.

Datace - 6.7.1932 (text ve zprávě, poštovní razítko).

Šedomodrá mutace.

Vlkava - celkový pohled a okémka

Prošlá poštou.

Datace - 24.7.1932 (text ve zprávě, poštovní razítko).

Vlkava - celkový pohled a okénka

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - cca 1935.

Vlkava - celkový pohled a okénka

Prošlá poštou.

Datace - 24.1.1936 (text ve zprávě, poštovní razítko).

Vlkava - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 1.6.1937 (text ve zprávě).

Vlkava - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 10.9.1937 (text ve zprávě, poštovní razítko).

Vlkava - celkový pohled a okénka

Prošlá poštou.

Datace - 22.5.1939 (text ve zprávě).

Vlkava - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Vlkava - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Vlkava - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 23.6.1942 (poštovní razítko).

Vlkava - svatý Jan

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 16.2.1944 (zapsán datum).

Vlkava - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 9.10.1947 (poštovní razítko).

Vlkava - okénkový

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Vlkava - střed obce

Prošlá poštou.

Datace - 26.8.1948 (text ve zprávě).

Vlkava - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - 7.8.1954 (poštovní razítko, text ve zprávě).

Malý formát - nakladatelství Orbis.

Vlkava - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Malý formát - nakladatelství Orbis.

Vlkava - střed obce

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Velký formát - nakladatelství Orbis.

Vlkava - celkový pohled

Prošlá poštou.

Datace - ?????.

Velký formát - nakladatelství Orbis.

Vlkava - celkový pohled přes rybník

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Velký formát - nakladatelství Orbis.

Vlkava - celkový pohled přes rybník

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - ?????.

Velký formát - nakladatelství Orbis.

Vlkava - celkový pohled přes rybník

Prošlá poštou.

Datace - 6.10.1975 (poštovní razítko).

Velký formát - nakladatelství Orbis.

Vlkava - celkový pohled

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - 18.7.1984 (text ve zprávě).

Velký formát - nakladatelství Orbis.

Vlkava

Regionální okénková pohlednice Mladoboleslavsko s celkovým pohledem na Vlkavu - horní okénko.

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - cca 1985.

Velký formát - nakladatelství Panorama.

Vlkava

Regionální okénková pohlednice (Čachovice, Vlkava, Lipník, Struhy/.

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - cca 1985.

Velký formát - nakladatelství PressFoto.

Vlkava

Celkový pohled na obec, vlkavský rybník, škola

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - cca 1985.

Velký formát - nakladatelství Edice Českého ráje, Jičín.

Vlkava

Reprint (novotisk) dobové pohlednice z přelomu 19. a 20. století

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - rok 1994.

Velký formát - nakladatelství České panorama.

Vlkava - zámek

Regionální pohlednice svazku obcí Svatojiřský les

Čachovice - Struhy - Vlkava - Lipník - Všejany - Vanovice - Jizbice - Zavadilka

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - rok 2006.

Velký formát - s odtrhávací mapkou.

Vlkava

Celkový letecký pohled na obec Vlkava.

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - rok 2007.

Velký formát - nakladatelství Vega-L, Nymburk.

Vlkava

Zámek.

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - rok 2015 ?.

Velký formát - nakladatelství ?????.

Vlkava

Zámek.

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - rok 2015 ?.

Velký formát - nakladatelství ?????.

Vlkava - místní část Bor

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - rok ?????.

Velký formát - nakladatelství ?????.

Vlkava

Celkový letecký pohled na obec Vlkava.

Čistá, neprošlá poštou.

Datace - rok ?????.

Velký formát - nakladatelství ?????.

ZPĚT